Nasze wydawnictwo stanowi prezentację prac studentów studiów fotograficznych Szkoły Filmowej wydane w piętnastolecie funkcjonowania w niej studiów fotograficznych. Wśród wybranych prac znajdują się zarówno te, związane z realizacją programu studiów licencjackich i magisterskich, prace dyplomowe, jak i przykłady z twórczości samodzielnej, wykonywanej w trakcie studiów, lecz niezwiązane bezpośrednio z ich programem.

Wybór dotyczy głównie ostatniej dekady i jest próbą prezentacji efektów pracy studentów, jako skutków żywego procesu edukacyjnego dokonującego się na bieżąco.

W "FOTO-EKSTENSJACH" staramy się oddać specyfikę oraz różnorodność studiów fotograficznych w Szkole Filmowej. Wynika to nie tylko z wielości postaw artystycznych oraz obszarów twórczości reprezentowanych przez pedagogów prowadzących w niej zajęcia fotograficzne, ale również z faktu obecności studiów fotograficznych w uczelni kształcącej przyszłych twórców filmowych, telewizyjnych i teatralnych. Stanowi to jedno ze źródeł różnorodności stylistycznej i technologicznej prezentowanych prac, przejawiających się m.in. swobodą wchodzenia w obszary pogranicza dyscyplin i gatunków.

Lech Lechowicz

autorzy fotografii

wykładowcy

studenci

Marek Nowicki

Lech Lechowicz

Aleksander Błoński